Studentka w birecie i todze wskazująca palcem Studentka w birecie i todze wskazująca palcem

Rekrutacja na studia!

Are You Ready? Zarejestruj się na studia już dziś!

prof. dr hab. Jacek Woźny

Działania na rzecz konsolidacji środowiska akademickiego połączymy ze stworzeniem więzi z innymi uczelniami w najdogodniejszych obszarach współpracy, zgodnie z zapisami Ustawy 2.0.

- prof. dr hab. Jacek Woźny